Honorowy Patronat Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Herberta Wirtha

 

GŁÓWNY SPONSOR KONGRESU
 KGHM_PM_Logo

Racjonalna działalność górnicza oraz kondycja i funkcjonowanie górnictwa rud miedzi nierozerwanie wiąże się z koniunkturą na rynkach metali. Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne determinują konieczność podejmowania adekwatnych do tych zmian działań organizacyjnych, technologicznych i technicznych. Ich skuteczność wpływać może w szerszej perspektywie na możliwości rozwoju tej znaczącej w gospodarce branży górniczej. Problematyka ta stanowić będzie kanwę do dyskusji podczas organizowanego już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin oraz Związek Pracodawców Polska Miedź Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi. Jesteśmy przekonani, iż po raz kolejny Lubin stanie się ważnym miejscem spotkania szerokiego grona przedstawicieli firm górniczych oraz jednostek naukowo-badawczych. Liczymy przy tym na stworzenie dogodnego forum wymiany doświadczeń i wiedzy, które pozwolą na identyfikację najistotniejszych problemów, szans i wyzwań stojących przed firmami górniczymi oraz na określenie uwarunkowań efektywnego funkcjonowania górnictwa rud miedzi w globalnej gospodarce.

Paweł Markowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Organizatorzy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Oddział Lubin

Związek pracodawców
Polska Miedź

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z listą nagrodzonych i wyróżnionych
III Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi